Behandling


Veteropati består av flere behandlingsformer, der vi bruker veterinærmedisinsk tankegang og forståelse som utgangspunkt for å behandle dyrene med alternative og naturlige behandlingsformer. Med en veterinærmedisinsk utdannelse parallelt med behandlingsfomene har vi her en mulighet til å samarbeid og utveksle erfaringer med veterinærer.

For å komme frem til riktig behandling er det avsatt 1 - 1 1/2 time for første gangs besøk, der jeg gjennomgår et intervju med dyreeier og undersøker dyret. Ut fra informasjonen velges behandlingsform.

hest (50K)
hest (50K)